Bescherming persoonlijke gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens inwinnen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de voorschriften over de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen.

In het kader van het verder ontwikkelen van onze websites en het implementeren van nieuwe technologieën die onze service voor u verbeteren, kunnen er ook veranderingen in deze verklaring vereist zijn. Daarom raden wij u aan deze verklaring over de bescherming van uw persoonsgegevens regelmatig opnieuw te lezen.

Verwerking van persoonlijke gegevens op de website
In “Server Log Files” worden automatisch gegevens verzameld en opgeslagen, die uw browser naar ons verstuurt. Dit zijn:

  • browsertype/-versie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • verwijzende URL (de pagina die u naar de huidige pagina heeft verwezen)
  • hostnaam van de gebruikte computer (afgekort: IP adres)
  • het tijdstip waarop de pagina is opgevraagd.

Deze gegevens zijn voor ons technisch niet aan bepaalde personen te koppelen. Tevens vindt er geen koppeling van deze gegevens met andere databronnen plaats.

Diensten waarvoor u zich moet aanmelden – Newsletter / informatieaanbod
Als u de op onze website aangeboden (persoonlijke) aanbiedingen of servicediensten wilt gebruiken, hebben wij voor het leveren van deze diensten extra gegevens van u nodig. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en overige gegevens (adres, telefoonnummer o.i.d.), die ons bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden te controleren, of u de houder bent van het aangegeven e-mailadres resp. de houder met het ontvangen van de betreffende diensten akkoord gaat.

Het invoeren van een geldig e-mailadres is vereist, zodat wij oneigenlijke registreringen – bijvoorbeeld bij newsletters – kunnen voorkomen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de zogenaamde “double-opt-in-procedure”, waarbij u na het invoeren van uw e-mailadres op onze website een zogenaamde confirm-mail ter bevestiging van uw aanmelding ontvangt en met een klik op een bevestigingslink uw e-mailadres moeten verifiëren. Bij de genoemde gegevens gaat het om zogenaamde persoonlijke gegevens, dat zijn gegevens die het vaststellen van uw identiteit mogelijk maken. Principieel is het gebruik van ons vrije internetaanbod voor u mogelijk, zonder dat u uw identiteit geheel of gedeeltelijk moet openbaren.

Doorgeven van persoonsgebonden gegevens aan derden
Gegevens, die bij een bezoek aan het hülsta-internetaanbod zijn opgeslagen, worden alleen aan derden overhandigd als wij daar wettelijk of door een rechterlijke beslissing toe worden verplicht of als het doorgeven hiervan in het geval van een aanval op de internetinfrastructuur ten behoeve van gerechtelijke of strafvervolging noodzakelijk is. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven om andere niet-commerciële of commerciële doelen.

Cookies
Wij gebruiken op meerdere plekken op onze website zogenaamde cookies. Deze hebben als doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies door een instelling in uw browser voorkomen, wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit geval niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Er worden door onze cookies geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies: tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan te bieden. Ook zal Google deze gegevens aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door een instelling in uw browser voorkomen, wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit geval niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U heeft de mogelijkheid het verzamelen van gegevens door Google Analytics stop te zetten. Dit kunt u doen via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Links naar andere websites
Snelkoppelingen (“links”) naar websites van derden worden als extra service ter beschikking gesteld. Deze websites zijn volledig onafhankelijk en wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden, waarop u via deze extra links terechtkomt, en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of het gebruikt ervan.

Bezwaar tegen gegevensverwerking en –gebruik
De door u aan ons verstrekte inwilliging voor het opslaan van persoonlijke gegevens en het verwerken en gebruik ervan voor het bieden van de betreffende diensten kunt u te allen tijde herroepen.

Uw bezwaar tegen het gebruik van de betreffende gegevens heeft tot gevolg, dat u eventueel geen gebruik meer kunt maken van de betrokken services (newsletter / informatiediensten etc.). Om uw wens te respecteren worden uw persoonlijke gegevens in dit geval onmiddellijk van een interne “blokkeringsaantekening” voorzien.

Recht op inlichting
Volgens het Duitse “Bundesdatenschutzgesetz“ (wet op bescherming persoonsgegevens) heeft u 1x per jaar recht op een kosteloze inlichting over uw opgeslagen gegevens. Bovendien heeft u in dit geval het recht deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te verwijderen.

Contactpersoon voor privacybescherming
Bij vragen over het inwinnen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens evenals voor inzage, rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens en herroeping van verstrekte inwilligingen kunt u contact opnemen met:

hülsta-Datenschutz
Karl-Hüls-Str. 1
48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563/86-1350
Fax: +49 (0) 2563/86-2350
E-mail: datenschutz@huelsta.de
Stadtlohn, december 2011